സ്വകാര്യ പൂപ്പൽ

കുറിച്ച്

നിങ്ങൾ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പാക്കേജിംഗ് ഉൽ‌പ്പന്നം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നർ‌ അലങ്കരിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നെങ്കിലോ, ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ-അച്ചിൽ‌ സേവനത്തിന് നിങ്ങളുടെ അദ്വിതീയ രൂപകൽപ്പനയ്‌ക്കായി പാക്കേജിംഗ് സൃഷ്ടിക്കാൻ‌ കഴിയും, മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയർ‌മാർ‌ ഇവിടെ നിന്ന് സാങ്കേതികമായും ഉപയോഗിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച മെറ്റീരിയലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള 3D ഡ്രോയിംഗുകൾ.

341